Subskrybuje zawartość

o Bibliotece Cyfrowej PIA

Biblioteka Cyfrowa PIA to:

  • Łatwy i bezpłatny dostep do artykułów z czasopism etnologiczno/antropologicznych.
  • Dokładne i szybkie wyszukiwanie pełnotekstowe wg dowolnego wyrazu/frazy lub tradycyjnie.
  • Popularyzacja etnografii. 

Biblioteka Cyfrowa PIA jest otwarta dla każdego.
Planowany jest rozwój Biblioteki Cyfrowej PIA przez włączanie do kolekcji nowych tytułów książek i czasopism.Prawa Autorskie

Jak wyrazić zgodę na publikację?

 

1. Listownie lub faksem

 

UMOWA DLA AUTORÓW!!! Proszę pobrać tutaj.

 

i wydrukować umowę licencyjną, podpisać umowę odręcznie i wysłać ją pocztą tradycyjną lub faksem.

 

2. Elektronicznie:

 

Skan

Proszę wydrukować umowę i podpisać ją odręcznie, następnie zeskanować, najlepiej w kolorze. Proszę przesłać skan w załączniku pocztą elektroniczną.

Można też umowę sfotografować aparatem cyfrowym dostosowanym do fotografowania tekstu (w niektórych aparatach jest specjalna funkcja przeznaczona do tego zadania, ale ważne, by obraz był ostry, a tekst czytelny, o rozdzielczości minimum 300 dpi, aby pozwalał na wydrukowanie umowy w formacie A4).

Elektroniczną kopię podpisanej umowy można wysłać z dowolnego konta pocztowego.

 

Mail

Zgoda wyrażona w e-mailu jest ważna tylko wtedy, gdy wysyłamy ją z oficjalnego konta pocztowego, którego adresata można zweryfikować, np. z adresu firmowego, czy instytucjonalnego. Pierwsza część adresu to zwykle nasze imię (lub inicjał) i nazwisko, a druga – oficjalna domena (zwykle taka, jak adres strony www instytucji).

Np: anna.kowalska@uw.edu.pl
     Imię i nazwisko@domena instytucji

Proszę skopiować cały tekst umowy, wkleić w treść maila i podpisać imieniem oraz nazwiskiem. Ważne aby w mailu był cały tekst umowy.

Ul. Żurawia 4,  00-503 Warszawa
Tel. +48 22 5531616, fax +48 22 5531611
e-mail: info@pia.org.pl